sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului, Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

Centrul de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate (CEPS)
al Serviciului de Protecţie şi Pază
pentru pregătirea personalului de securitate al Naţiunilor Unite

În luna august 2009, România, prin Serviciul de Protecţie şi Pază, a devenit partener al Organizaţiei Naţiunilor Unite în programul comun de pregătire a personalului de protecţie şi securitate al ONU în domeniul protecţiei nemijlocite, semnând un „Memorandum de înţelegere între Naţiunile Unite şi Guvernul României”, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la New York.

În baza acestui document, în data de 22 martie 2010 s–a inaugurat la Bucureşti „Centrul de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate (CEPS) al Serviciului de Protecţie şi Pază pentru pregătirea personalului de protecţie şi securitate al Naţiunilor Unite”. CEPS va avea pe de o parte o componentă de pregătire, iar pe de altă parte o componentă de dezvoltare şi experimentare.

Organizaţia Naţiunilor Unite a ales România şi SPP pentru înfiinţarea acestei structuri de învăţământ datorită eficienţei cu care militarii români au executat misiunile de protecţie a oficialilor ONU şi profesionalismului de care aceştia au dat dovadă în unele situaţii limită cu care s-au confruntat în cei şase ani de când se află în teatrele de operaţii din Sudan şi Afganistan.

Principalul obiectiv al programei de studiu îl reprezintă perfecţionarea şi uniformizarea modului de acţiune al membrilor echipei de protecţie nemijlocită pentru a realiza misiuni eficiente în condiţii deosebite, specifice teatrului de operaţii din zona de dislocare.

Centrul are vocaţie internaţională, persoanele care urmează stagiul de pregătire fiind selecţionate în urma aplicării individuale pentru acest curs, conform procedurilor ONU, din rândul personalului ce desfăşoară în prezent misiuni de protecţie în teatrele de operaţii. Cei care se ocupă de instruirea cursanţilor sunt angajaţi ai SPP şi personal al Naţiunilor Unite, cu o temeinică pregătire tehnică privind procedurile militare, poliţieneşti sau de securitate şi o experienţă solidă în domeniul protecţiei nemijlocite, autoapărării şi tehnicilor de securitate în teatrele de operaţii şi misiuni internaţionale.

Pregătirea personalului ONU participant la acest curs se va desfăşura în bazele de antrenament ale Serviciului de Protecţie şi Pază, pe o durată de patru săptămâni. În anul 2010 se preconizează să fie organizate patru asemenea stagii de pregătire.

Costurile logistice ale programelor de instruire vor fi suportate integral de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Declaraţii ale înalţilor demnitari ai Organizaţiei Naţiunilor UniteGregory Starr

Fotografia Gregory Star

– de la data de 1 iunie 2009 este subsecretar general pe probleme de siguranţă şi securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

  Parteneriatul pe care îl avem cu ONU are ca scop pregătirea la cele mai înalte standarde a ofiţerilor de protecţie şi folosirea tehnicii mai avansate, de ultimă oră, care să facă faţă cerinţelor actuale. Acesta va constitui un beneficiu pentru ambii parteneri şi, totodată, un nou capitol în evoluţia muncii de protecţie

Kai Aage Eide

Fotografia Kai

– până la data de 15 martie 2010 a fost reprezentant special al secretarului general al ONU pentru Afganistan şi şef al Misiunii de Asistenţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Afganistan (UNAMA)

  Organizaţia Naţiunilor Unite este recunoscătoare pentru faptul că, în prezent, România pune bazele unui Centru de Excelenţă unde se vor antrena echipe de peste hotare, iar aceste echipe vor îndeplini misiuni sub egida ONU. Acest fapt constituie o contribuţie valoroasă la siguranţa şi securitatea personalului ONU şi a liderilor acestei organizaţii.

David Christopher Veness

Fotografia Veness

– până la data de 1 iunie 2009 a fost subsecretar general pe probleme de siguranţă şi securitate al ONU

  Acest centru ar fi o experienţă deosebită sprijinind toate acţiunile ONU la nivel global şi, totodată, va fi un beneficiu deosebit în această zonă de interes. Va fi o bază excelentă de formare a ofiţerilor de protecţie pentru ONU, iar poziţia geografică şi geopolitică a României îl recomandă în acest sens.